/ UiT Norges arktiske universitet
 

Bok om registrering og bruk av historiske persondata

Registreringssentralen får ofte henvendelser om behov for veiledning ved inntasting eller bruk av folketellinger, kirkebøker og andre historiske kilder. For å imøtekomme dette behovet har faglig leder, dr philos Gunnar Thorvaldsen skrevet ei bok om emnet. Forfatteren bygger på erfaringer innen dette feltet gjennom de siste 20 årene både fra universitet og arkiv. Boka tar for seg de aktuelle kildenes opphav og gir en kildekritisk oversikt. Deretter gjennomgår den hvordan kildematerialet kan overføres til edb på en standardisert måte. I tillegg til historie og databehandling drøftes juridiske og arkivtekniske aspekter. Boka er illustrert med eksempler fra kilder og databehandlede versjoner.


    Innholdsfortegnelse:
  • Kildemateriale og dataregistrering
  • Folketellinger og manntall
  • Kirkebøker
  • Emigrantprotokoller
  • Skiftemateriale
  • Tingbøker
  • Et praktisk eksempel på registrering av en kilde
  • Vedlegg

Boka vil komme på Tano forlag, og utgivelsen er planlagt til medio juni. Som supplement til boka vil RHD legge data- og eksempelmateriale ut på World Wide Web. Her vil leserne finne avskrifter fra kildematerialet og definisjon av skjermbilder til bruk ved registrering. Materialet kan kopieres fritt av brukere med Internett-tilknytning. Andre kan kjøpe materialet på diskett fra RHD.