/ UiT Norges arktiske universitet
 

Bestilling av folketellinger

Folketellingene for 1865, 1875, 1900 og 1910 er søkbar på vår hjemmeside. Det er imidlertid også mulig å bestille datafiler av de kommunene som er transkribert av RHD, se etter de med hake i denne oversikten.

Datafilene er lagret i en post- og felt struktur. Dette er utfyllende forklart i Histform, og da spesielt under punktet «Utvekslingsformat for folketellingene 1865-1910»

Ved bestilling av datafiler må kunden underskrive en nedlastbar kontakt (PDF/WORD). Den må underskrives og sendes til oss som epost eller vanlig post. Datafiler blir sendt når RHD har mottatt kontrakten i underskrevet form.

Datafilene kan leveres i Access-, Excel- eller CSV- format. Husk å spesifisere hva en ønsker og særlig hvilket format. Datamaterialet er ikke særlig dyrt, men prisen varierer ut fra antall personer i kommunen.

Det er også mulig å bestille folketellinger i bokform. Bøkene inneholder fortløpende lister over alle personer i hvert hushold, samt registre over fornavn, etternavn, fødested og gårdsnavn. Dette gjelder folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900 for et begrenset antall kommuner, se oversikten med prisliste.

Bestill på en av følgende måter:

Epost: rhd-web@sv.uit.no

Postadresse:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
IHR, HSL-fak, UiT
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ
Telefon: 776 44180