/ UiT Norges arktiske universitet
 

Informasjon om bosted

 Forrige bosted  Neste bosted 
  • Tellingsår: 1900
  • Kommune: Kristiania
  • Kommunenummer: 0301
  • Gatenavn: Sverigesgade 15
  • Gatenr:
  • Bydel:
  • Gårdeier:
  • Antall leiligheter: 16
Antall personer registrert på bostedet: 76

NavnFamilie-stillingSivil-standYrkeFødselsårFødestedEtnisitet
Johan JohansenhfgHustømmermands Arbeide1849Eisberg
Mathea JohansenhmgHuslig arbeide1852Eiskog
Mathilde JohansendugSyerske ved kåbefabrik1878Aas
Inga JohansendugHuseligarbeide1886Vestby
Otto JohansensugSøn1888Vestby
Jeny JohansendugDatter1891Kristiania
Helga JohansendugDatter1893Kristiania
Borgil JohansendugDatter1896Kristiania
Petter Marius HansenhfgHøvleriarbeider26.04.1863Kristiania
Amunda HansenhmgHustru27.01.1864Vermeland
Edv. FrøshaughfgDisponent ?1859Hole
Johanne FrøshaughmgHustru1863Kristiania
Anna Charlotte FrøshaugdugDatter1894Chicago
Thorolf FrøshaugsugSøn1897Kristiania
Astri FrøshaugdugDatter1898Kristiania
Hartvig Olsen BjerkehfeStøberiarbeider1863Urskaug
Jørgen Olsen BjerkesugSøn1888Kristiania
Anna Olsen BjerkedugDatter1891Kristiania
Gustava Olsen JonsrudtjugHusholderske1855Lørenskogen
Casper MyhrvoldhfgJernbanearbeider1875K.vinger
Marie MyhrvoldhmgHustru1875Sverige
Soelveig MyhrvolddugDatter01.09.1899Kristiania
Otto KnudsenhfgSnedkerriformand paa Høvleri1869Norderhov
Oline PedersenhmgHustru1864Gran
Hilmar KnudsensugSøn1891Gran
Anna KnudsendugDatter1896Gran
Andrea KnudsensugSøn29.07.1899Norderhov
Ludv. Augst. HundevadthfgFv. Kjøbmand og Fabrikeier1835Skien
Andr. Susanne Hundevadthmg1830Skien
Kristian IversenhfgKjørekarl hos S. H. Lundh1857Næsoden
Thea IversenhmgHustru1861Hakkdalen
Amalie Magdalene IversendugDatter1896Kristiania
Karen Olava OlavsenPleiedatterugPleiedatter Forsørgeren stilling Kjørekarl hos H. S. Lundth1888Næs
Hartvig JohansenhfgSømarbeider1855Trøgstad
Karen JohansenhmgHustru1851Sørum
Georg JohansensugKjøregut ved veivæsnet1882Kristiania
Kaspara JohansendugHans H. Holm Bundtmageri1884Trøgstad
Dagny JohansendugDatter1886Trøgstad
Hans JohansensugSøn1889Kristiania
Karl JohansensugSøn1891Kristiania
Ole AndersenhfgTømmermand Husbygningstm.1848Faaberg
Syverine AndersenhmgHustru1851Faaberg
Olaf AndersensugDagarbeider v. Trælasttomt1878Ø. Aker
Ragna AndersendugTraadstiftfabrikarbeiderske1880Ø. Aker
Sigurd AndersensugFyrbøder ved dampsagen i Sv.gade 151883Ø. Aker
Fredrik AndersensugVisergut1885Ø. Aker
Sigrid AndersendugDatter1888Kristiania
Margit AndersendugDatter1892Kristiania
Johan HansenhfgJernbanearbeider1874Lilleelvdalen
Karoline HansenhmgHustru1878V. Aker
Marie HansendugDatter1898V. Aker
Viktor HansensugSøn30.12.1899Kristiania
Martin ChristensenhfgTomteformand Arbeider1862Bærum
Karoline ChristensenhmgHustru1863Skien
Solveig NicolaysenFosterbarnugForsørgerens stilling Lagerarbeider ved forretning28.05.1900Kristiania
Joakim Marius IngbergflugSnedker Høvlleri1883Kristiania
Kristofer FransrudflugSergent1878Norderhov
Nils JohannesenhfgNattvogter ved Jernbanen1867Tønsberg
Emma JohannesenhmgHustru1867Kristiania
Arnt AndersenhfgTomtearbeide Trælasttomt1875Gudbrandsdalen
Hilda AndersenhmgHustru1877Stavanger
Dagny AndersendugDatter1898Kristiania
Fredrik AndersensugSøn19.04.1900Kristiania
Niels MadsenhfgArbeider lit leilighedsarbeide1828Aker
Marie MadsenhmgHustru1830Skibthvedt
Thorvald EngebretsenhfgBlikkenslagersvend1852Ø. Aker
Hanna EngebretsenhmgHustru1855Næs Romerike
Hilda EngebretsendugArb. v. Olaf Larsens Chocoladefabrik1882Kristiania
Hilmar EngebretsensugSøn1888Kristiania
Dagmar EngebretsendugDatter1895Kristiania
Thomas EngebretsensugSøn1892Kristiania
Alfred HansenhfgFhv. Haandlanger, nu Skovhugger i Wisconsin1872V. Aker
Anna Hansen f EngebretsenhmgTobaksfabrikarbeiderske1876V. Aker
Alvilde HansendugSidsnævntes Datter1897V. Aker
Ragna HansendugSidsnævntes Datter1898V. Aker
Astrid HansendugSidsnævntes Datter27.03.1900V. Aker