/ UiT Norges arktiske universitet
 

Hjelp ved søking i registrene til Historisk tidsskrift og HIFO-nytt

HTs register for søking etter artikler er laget på grunnlag av bokutgaven, og dekker alt stoff fra utgivelsen startet i 1871. (Dette er Norges eldste gjenværende fagtidsskrift.) HIFO-nytts register er lagt inn fra innholdsfortegnelsene siden nummer 1993/2. Vennligst meld feil til Registreringssentral for historiske data, helst via e-post (se forsida).

Registrene er søkbare på forfatters navn, emne og artikkelens tittel. Emnefeltet er ikke fylt ut for stoff i HIFO-nytt, bokmeldinger og noe annet stoff i HT. Det er nok å skrive de første bokstavene i søkekriteriet.

Etternavn må komme foran fornavn, og det er komma og mellomrom i mellom. Det er som regel nok med etternavn, og dette kan avkortes. Skriv f eks "Lang" for å finne artikler av Langholm, Sivert. Enkelte navn har en spesiell skrivemåte, som f eks Bull, Edvard (d.e.).

Eksempler på emner er Norsk historie, Nordens historie, Europa og verden eller navn på historiske personer.

Skriv startentittelen til de artiklene du er ute etter. Det er også mulig å søke etter ord eller deler av ord inne i tittelen; Da må søkebegrepet innledes med prosenttegn. For eksempel vil søk etter '%bergverk' finne artikler hvor dette ordet forekommer ett eller annet sted i tittelen. Det fins dubletter av enkelte artikler i databasen fordi samme artikkel i HT er klassifisert på flere ulike vis.

Referansene til mer enn fire hundre artikler i HT er uthevet og understreket. Ved å klikke på disse vil referansene, vil man få fram det engelske sammendraget av artikkelen.

Mange artikler har dessverre ikke noe sammendrag, og slike mangler helt i følgende bind av HT:

Bind - År
44 - 1965
40 - 1960-61
39 - 1959-60
38 - 1957-58
36 - 1952-53
27 og tidligere - 1925 and tidligere