/ UiT Norges arktiske universitet
 

Oversikt over publikasjoner

Under vises oversikten over publikasjoner som er basert på grunnlagtsmateriale produsert eller bearbeidet ved RHD.


Publikasjoner

Forfatter(e)ÅrstallTittelRedaktørTidsskrift/boktittel/ForlagDOI NettsideKildetypeTema
Sommerseth, Hilde; Walhout, Evelien2018Death in the city: a view from 19th century church registers in NorwayElena Glavatskaya; Gunnar Thorvaldsen et al.Nominative Data in Demographic Research in the East and the West, Ural University Press PDFkirkebøkerdødsårsaker
Sommerseth, Hilde; Thorvaldsen, Gunnar2017Masculine responsibility across generations: living arrangements in a Norwegian parish around 1900Thorvaldsen, GunnarThree Centuries of Northern Population Censuses, RoutlegdeHistorisk befolkningsregisterintergenerasjonelt bofellsskap
Bård Frydenlund2019Southern Influences on Northern Political Culture. Bernadotte as King of Norway and Sweden.Michael Broers & Ambrogio CaianiA History of the European Restorations. Volum One. Governments, States and Monarchy. WWW1800-tallet; union; politisk kultur; Bernadotte; Karl Johan; monarki; politisk historie
Niemi, Einar; Myhre, Jan Eivind; Kjeldstadli, Knut2003Norsk innvandringshistorie, bd. 2PaxFolketellingerInnvandring
Barton Holiman, Kirsten Katharina2012Adrian Jacobsen, fra polarkulden og inn i varmen? : en biografisk beretning om etnografen, eventyreren og polarpioneren Norge glemte WWWMasteroppgave i historie
Kjelland, Arnfinn1987Bygdebok for Lesja. Gards- og slektshistorie for LesjaskogenBokhyllaFolketellingane 1865, 1875 og 1900Familierekonstruksjon og tabellar over jordbruksproduksjon
Kjelland, Arnfinn1992Bygdebok for Lesja. gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsoknBokhyllaFolketeljingane 1865, 1875 og 1900Familierekonstruksjon og tabellar over jordbruksproduksjon
Kjelland, Arnfinn1996Bygdebok for Lesja. gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsoknBokhyllaFolke- og jordbruksteljingane 1865, 1875 og 1900Familierekonstruksjon og tabellar over jordbruksproduksjon
Ellen Marie Jensen2018Diasporic Indigeneity and Storytelling Across Media: A Case Study of Narratives of Early Twentieth Century Sámi Immigrant WomenDoctoral dissertationSámi women and migration to the United States and Alaska (at the time, Alaska was not officially a state)
Seland, Elisabeth2011Sirdal bind VII Kultursoge. Del II. Fra ca. 1800 til ca. 1960Seland, ElisabethUtgitt av Sirdal kommuneFolketellingen 1900, Finnmark og NordlandUtflytting fra Sirdal og Bakke til Nord-Norge før 1900
Larsen, Rolf Inge2017«Minnehistorie og fortidsbruk. Minnene om han som tente lyset i Skibotn». Jakob Dahlbacka & Kim GroopVäckelser som minnes- och meningsskapande narrativ. Åbo: Åbo Akademi.Minnehistorie, Fortidsbruk
Larsen, Rolf Inge2014«Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet – hjemmets pryd elle aktiv samfunnsborger?»Oslo: Historisk tidsskrift 4/2014.Misjonsfeminisme, kvinneforeninger, Nord-Norge
Larsen, Rolf Inge2012Religion og fiendebilder. Læstadianerne, statskirken og kvenene 1870-1940PhD historieKvener, læstadianisme, den norske kirke
Larsen, Rolf Inge 2005En salig røre - en undersøkelse av hvorfor vekkelsen i Tromsø på midten av 1800-tallet ble splittet i tre grupper.Tromsø: Masteroppgave i historie. Universitetet i Tromsø.Tromsø, dissentere, vekkelser
Torsetnes, Elin2018Bardu bygdebok, Gårds- og slektshistorie. Bind 1 - Nedre og Øvre BarduBokGårds- og slektshistorie
Torsetnes, Elin2018Bardu bygdebok, Gårds- og slektshistorie. Bind 2 - Setermoen og SalangsdalenBokGårds- og slektshistorie
Abramitzky R., Boustan L. P. and Eriksson K.2012Europe's Tired, Poor, Huddled Masses: Self-Selection and Economic Outcomes in the Age of Mass MigrationAmerican Economic ReviewPDFFolketellingerMigrasjon
Abramitzky R., Boustan L. P. and Eriksson K.2013Have the poor always been less likely to migrate? Evidence from inheritance practices during the age of mass migrationJournal of Development EconomicsFolketellingerMigrasjon
Alhaug G.201110 001 navn : norsk fornavnleksikonFolketellingerNavnestudier
Andresen A.1994Tromsø gjennom 10000 år, bind 2. Handelsfolk og fiskerbønder 1794-1900. BokhyllaFolketellingerLokalhistorie
Antonsen J.1993Tre stammers møte i Kvænangen 1865-1900. En analyse av etnisitetsangivelser i folketellinger. FolketellingerSosialhistorie
Balsvik R. R.1989Vardø bys historie, bd I.BokhyllaFolketellingerLokalhistorie
Balsvik R. R.1989Vardø bys historie, bd II. BokhyllaFolketellingerLokalhistorie
Bratrein H. D.1992 Karlsøy og Helgøy bygdebok. Bind III. Fra år 1860 til 1925. BokhyllaFolketellinger og kirkebøkerLokalhistorie
Bull H. H.2006Marriage decisions in a peasant society : the role of the family of origin with regard to adult children's choice of marriage partner and the timing of their marriage in Rendalen, Norway, 1750-1900PDFKirkebøkerDemografi
Drake M.1991Ulikhetens mønster: Tromsø by i 1860-åraFolketellingerSosialhistorie
Drake M.1994Kursbok 4 - Migration.Folketellinger og kirkebøkerDemografi
Drake M.1994Kursbok 6 - Giftermål. Folketellinger og kirkebøkerDemografi
Eide O. J. and Thorvaldsen G.2011Historisk befolkningsregister: Oversikt over emigrasjonenHeimenFolketellingerMigrasjon
Evjen B.2011Finn in Flux’: ‘finn’ as a Designation in Norwegian Population Censuses of the Nineteenth and Twentieth CenturiesP. a. P. S. AxelssonIndigenous Peoples and Demography. The Complex Relation between Identity and Statistics.FolketellingerSosialhistorie
Fure E.2000Interactive Record Linkage. The Cumulative Construction of Life CoursesDemographic ResearchPDFFolketellinger og kirkebøkerMetode
Gjelseth M.2000Relasjonsdatabaser som verktøy i en historisk-demografisk studieHistorisk instituttFolketellinger og kirkebøkerMetode
Haavet E.1993Amalie Skrams og Hellemyrfolkets BergenI. E. o. E. A. HaavetAmalie Skram : dikterliv i brytningstidFolketellingerSosialhistorie
Hansen L. I.1994 Samene i forrige århundres folketellinger. Registreringspraksis i Astafjord prestegjeld 1865-1900. Festskrift til Ørnulf VorrenFolketellingerSosialhistorie
Hansen L.-I. T. M.1991The ethnic classification in the late 19th century censuses. A case study from Southern Troms, NorwayActa BorealiaFolketellingerSosialhistorie
Hauglid A. O.1991 Balsfjorden og Malangens historie. 1830-1920. Fram mot økt sjølstyre. BokhyllaFolketellinger og kirkebøkerLokalhistorie
Hubbard W. H. e. a.2002Historical studies in mortality declineKirkebøkerDemografi
Kelly Hall P., McCaa R. and Thorvaldsen G.2000Handbook of International Historical Microdata for Population ResearchFolketellinger og kirkebøkerMetode
Larsen B.2008Giftermål og etnisitet: samer, nordmenn og ekteskap i Karlsøy 1770-1900Folketellinger og kirkebøkerSosialhistorie
Leeuwen M. H. D. v., Maas Ineke and Miles Andrew2000HISCO - Historical International Standard Coding of OccupationsEuropean Social Science ConferenceFolketellingerMetode
Lindbekk K.1979Flytting i en hamskiftetid. Ph.d.-avhandlingFolketellinger og kirkebøkerMigrasjon
Molde J.1997Migrasjon og emigrasjon: en undersøkelse omkring befolkningsforhold i Verdal, 1801-1900 [Migration and emigration: an investigation about demography in Verdal, 1801-1900]HistoryFolketellingerMigrasjon
Myhre J. E. et al2003I nasjonalstatens tid, 1814-1940K. KjeldstadliNorsk innvandringshistorieFolketellingerMigrasjon
Myhre J.2005Kajsa, Sven og hundre tusen svensker - innvandring fra Sverige til Norge på 1800-talletØ. o. T. N. SørensenNorsk-svenske relasjoner i 200 årFolketellingerNavnestudier
Niemi E.2003I nasjonalstatens tid, 1814-1940K. KjeldstadliNorsk innvandringshistorieFolketellingerMigrasjon
Nygaard L.1992Name standardization in record linking: An improved algorithmic strategyHistory & ComputingFolketellinger og kirkebøkerNavnestudier
Nygaard L. e. a.1995Histform - Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketellingsdata for årene 1865-1910WWWFolketellingerMetode
Olsen A.1984 Samisk, finsk og norsk språk i Lyngen rundt århundreskiftetHeimen,FolketellingerSosialhistorie
Olstad F.1995-7Sandefjords historie. Bind 1.BokhyllaFolketellingerLokalhistorie
Olstad F.1995-7Sandefjords historie. Bind 2.BokhyllaFolketellingerLokalhistorie
Planting Mølmann N.2004Spedbarnsdødeligheten i en ishavsby : Hammerfest 1801-1900HistoryKirkebøkerDemografi
Ree I.2003Utvandrarar frå Stavanger 1903 og 1913. Ein studie i urban migrasjon. [Emigrants from Stavanger 1903 and 1913. A study in urban migration]HistoryFolketellingerMigrasjon
RHD1997Historiske persondata i Norge = Computerized nominative historical sources in Norway / Registreringssentral for historiske data (RDH), Universitetet i TromsøFolketellinger og kirkebøkerMetode
Ruggles S. e. a.1995Historical Methods. The Minnesota Historical Census Projects (theme issue)Historical MethodsFolketellingerMetode
Schiøtz A.2003Folkets helse - landets styrke 1850-2003M. Skaset and U. T. DimolaFolketellinger og kirkebøkerSosialhistorie
Sogner S.1984Fra stua full til tobarnskull : om nedgangen i barnetall i norske familier i de siste 200 år, med særlig vekt på perioden 1890-1930 / Sølvi Sogner, Hege Brit Randsborg, Eli Fure.E. Fure and H. B. RandsborgBokhyllaFolketellinger og kirkebøkerSosialhistorie
Sogner S.1990Far sjøl i stua og familien hans: trekk fra norsk familiehistorie før og nåBokhyllaFolketellingerSosialhistorie
Sogner S.1999Om migrasjon og minoriteter i Norge i tidlig moderne tidHistorisk tidsskirftFolketellingerMigrasjon
Sogner S.2003I kongenes tid. 900-1814K. KjeldstadliNorsk innvandringshistorieFolketellingerMigrasjon
Solli A.2004Livsløp - familie – samfunn: Endring av familiestrukturar i Norge på 1800-talet.Historisk instituttFolketellingerSosialhistorie
Solli A., Thorvaldsen G.2013Norway: From Colonial to Computerized CensusesRevista de Demografia HistoricaFolketellingerSosialhistorie
Solli R.1997Historiske data i skolenFolketellingerSosialhistorie
Sunde R.2001Vikjer ved fjorden, vikjer på prærien : ein demografisk-komparativ studie med utgangspunkt i Vik i SognKirkebøkerDemografi
Søbye E.2014Folkemengdens bevegelse 1735-2014 : en tabellstudieFolketellinger og kirkebøkerSosialhistorie
Thorvaldsen G.1977Bruk av elektronisk databehandling i bearbeidelsen av lokalhistoriske kilderHeimenKirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.1979Registreringssentral for historiske data. Rapport fra prøveprosjektet 1/8 1978 til 28/2 1979Folketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.1981Normalisering av personnavn, i Eirik Lien De nordiske datalingvistikkdageneFolketellingerNavnestudier
Thorvaldsen G.1984Folketellinga 1865 for Bardu og Målselv.FolketellingerMetode
Thorvaldsen G.1993Rekruttering til seilskuteflåten fra Sandefjord. Heimen,FolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.1995Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet. En kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900 [Migrasjon in the province of Troms during the second half of the 1800s. A quantitative analysjs of censuses 1865, 1875 and 1900]Registreringssentral for historiske dataBokhyllaFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.1995The Encoding of Highly Structured Historical SourcesComputers and the HumanitiesFolketellingerMetode
Thorvaldsen G.1995På flyttefotHistorie. Populærhistorisk magasinFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.1996Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata [Handbook for transcribing and using historic microdata]BokhyllaFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.1997Om grenser og områder i lokalhistorisk forskningJ. E. o. K. Myhre, KnutFestskrift til Sivert LangholmFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.1998Historical Databases in ScandinaviaThe History of the Family. An International QuarterlyFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.1999Databehandling for historikereBokhyllaFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.2000A constant flow of people? Migration in Northern Norway 1865-1900History & ComputingFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.2002Rural Infant Mortality in Nineteenth Century NorwayHygiea InternationalisPDFKirkebøkerDemografi
Thorvaldsen G.2003Best i verden? Spedbarndødeligheten på Helgeland midt på 1800-talletHeimenKirkebøkerDemografi
Thorvaldsen G.2004Away from home. The census and the temporarily absent or presentEuropean Social Science History ConferenceFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2004Vitalstatistikken og folketellingeneK. SoltvedtFolketellinger gjennom 200 årFolketellinger og kirkebøkerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2004Borte fra heimen. Om midlertidig fraværende og tilstedeværende i seint 1800-tallHeimenFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.2004The Norwegian census: An international and long-term perspective”History of the FamilyFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2004Koloniseringen av Bardu og MålselvK. SoltvedtFolketellinger gjennom 200 årFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.2005Norwegian Servants towards 1900. A Quantitative OverviewPROCEEDINGS OF THE SERVANT PROJECTFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2006Away on Census Day. Enumerating the Temporarily Present or AbsentHistorical MethodsFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G.2008Fra folketellinger og kirkebøker til norsk befolkningsregisterHeimenFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G.2008Hushjelper og jordbrukstjenere – når kom nedgangen i tjenertallene?Historisk tidsskriftPDFFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2008Was there a European breastfeeding pattern?The History of the FamilyKirkebøkerDemografi
Thorvaldsen G.2011Using NAPP Census Data to Construct the Historical Population Register for Norway.Historical MethodsFolketellingerMetode
Thorvaldsen G.2011Testing and Constructing Ethnicity Variables in Late 19th Century CensusesP. a. P. S. AxelssonIndigenous Peoples and Demography. The Complex Relation between Identity and Statistics.FolketellingerMetode
Thorvaldsen G.2014Denominations of Faith in the CensusDISKUS - The Journal of the British Association for the Study of ReligionsWWWFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2015Three centuries of northern population censusesThe History of the FamilyPDFFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2015Religion in the censusSocial science historyFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2015Ut av statskirken – en oversikt 1865 til 1980Historisk tidsskriftFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2018Censuses and census takers : a global historyRoutledge studies in modern historyFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G.2018Infant Mortality Now and Then. The Dual Role of Economic ResourcesTransylvanian ReviewKirkebøkerDemografi
Thorvaldsen G.2018Thorvaldsen, Gunnar. Automating Historical Source Transcription with Record Linkage Techniques. Work in progress on the 1950 census storiceskaâ informatikaFolketellingerMetode
Thorvaldsen G., Andersen T. and Sommerseth H. L.2015Record Linkage in the Historical Population Register for NorwayG. Bloothooft, P. Christen, K. Mandemakers and M. SchraagenPopulation ReconstructionFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G. and Erikstad M.2007Utvandring til Sverige på 1800-talletHeimenFolketellingerMigrasjon
Thorvaldsen G., Pujadas-Mora J. M., Andersen T., Eikvil L., Lladós J., Fornés A. and Cabré A.2015A Tale of Two Transcriptions. Machine-Assisted Transcription of Historical SourcesHistorical Life Course Studies,PDFFolketellinger og kirkebøkerMetode
Thorvaldsen G. and Sommerseth H. L.2012The Incidence of Consanguinity in Norway in the late 19th Century. 978-90-8780-000-0Frans van Poppel: A sort of farewell. Liber AmicorumPDFFolketellingerSosialhistorie
Thorvaldsen G. and Østrem N. O.2018Migration and the Historical Population Register of NorwayPDFFolketellingerMigrasjon
Torp E. 1986Registrering av etnisitet i folketellingerHeimenFolketellingerSosialhistorie
Torp E. 1990Information about Informationf: Relating different historical sources to one anotherActa borealiaFolketellingerSosialhistorie
Tysdal O.2013Demografiske konsekvenser etter kollapsen i vårsildfisket i 1870HEIMEN, bind 50, 2013, s. 3-24Folketellinger og kirkebøkerDemografi, lokalhistorie
Tysdal O.2017Population figures, gender distribution, patterns of settlement and migration in area of the Karmsund strait and Stavanger in the second half of the nineteenth centuryJamie HalsallCogent Social Sciences, (2017), 3: 1275950 (33 sider)PDFFolketellinger og kirkebøkerDemografi, lokalhistorie
Vestre M.1985 FONEQ, et navnestandardiseringssystem for personnavn i historiske kildetekster. FolketellingerNavnestudier
Elstad, Ingunn 2013 Life support in high age. Northern Norway 1865–1900.Journal of Family History 38 (2) 140–165FolketeljingarLivsopphald hos gamle over 80 år i Nord-Noreg 1865--1900
Quaranta, Luciana; Sommerseth, Hilde2018Introduction: Intergenerational Transmissions of Infant Mortality using the Intermediate Data Structure (IDS)Historical Life Course Studies PDFHistorisk befolkningsregisterspedbarnsdødelighet
Sommerseth, Hilde2018Intergenerational transfer in infant mortality in northern Norway during 19th and early 20th centuryHistorical Life Course StudiesPDFHistorisk befolkningsregisterspedbarnsdødelighet
Sommerseth, Hilde; Ekamper, Peter; Sogner, Sølvi2016Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621-1720Continuity and Change 31, 2WWWkirkebøkermigranter, giftermål og bosetting
Sommerseth, Hilde2015Norsk historisk befolkningsregister og transatlantisk migrasjonHistorikeren, 3PDFHistorisk befolkningsregisterBruksområder, migrasjon
Sommerseth, Hilde2013The Life Histories of Intergenerational Households in Northern Norway 1865-1900: Gender and Household LeadershipDavid Anderson, Robert Wishart, Virgine Vaté About the Hearth. Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North, Berghahn BooksWWWFolketellingerKjønn og flergenerasjonshushold
Sommerseth, Hilde2011The effect of Ethnicity and Economy upon Intergenerational Coresidence: Northern Norway during the Last Part of the Nineteenth centuryJournal of Family History, 36WWWFolketellingeretnisitet, økonomi og intergenerasjonelt bofellsskap
Sommerseth, Hilde2011Endring i samisk og norsk husholdsstruktur: Nord-Troms og Finnmark i perioden 1865 til 1900Historisk Tidsskrift, 1, 11WWWFolketellinger og kirkebøkerintergenerasjonelt bofellsskap
Evjen, Bjørg2011Interaktive kart, 1865, og to øyeblikksbilder med utsyn, 1865 og 1900Bidrag til historien om den kvenske befolkningen i FinnmarkWWWFolketellingerBosetting
Sommerseth, Hilde2011Viewing Ethnicity from the Perspectives of the Individuals and Households – Finnmark During the Last Part of Nineteenth CenturyPer Axelsson, Peter Sköld Indigenous peoples and demography. The Complex Relation between Identity and Statistics, Berghahn BooksWWWFolketellingeretnisitet
Sommerseth, Hilde2006Fikk spedbarnet morsmelk? Spedbarnsernæringen i Finnmark og en problematisering av hvordan denne påvirket det relativt høye dødelighetsnivå i Tana i perioden 1840-1914Heimen, 1WWWkirkebøkerspedbarnsdødelighet og enæring
Sommerseth, Hilde2005Mødredødeligheten i Tana prestegjeld 1840-1914 – et uttrykk for kvinnens generelle barselhelse?Per Axelsson, Peter Sköld Ett land, ett folk. Sápmi i historia och nutidWWWkirkebøkerdødelighet
Sommerseth, Hilde2011Northern Co-residence across Generations In Northernmost Norway during the Last Part of the Nineteenth CenturyDr.phil.thesis, University of TromsøWWWFolketellingerintergenerasjonelt bofellsskap
Sommerseth, Hilde2003Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914Hovedfagsoppgave, Universitetet i Tromsøkirkebøkerspedbarnsdødelighet
Sommerseth, Hilde2017Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001demografisk utredning for FinnmarkskommisjonenWWWFolketellingerBosetting