/ UiT Norges arktiske universitet
 

Bestilling av kirkebøker

De transkriberte kirkebøkene er søkbar på vår hjemmeside. Det er imidlertid også mulig å bestille datafiler av vårt kirkeboksmateriale. En oversikt over hva som er tilgjengelig finnes her.

Datafilene er lagret fordelt på de ulike handlinger, dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Feltstrukturen er som følgende oversikt viser.

Ved bestilling av datafiler må kunden underskrive en nedlastbar kontakt (PDF/WORD). Den må underskrives og sendes til oss som epost eller vanlig post. Datafiler blir sendt når RHD har mottatt kontrakten i underskrevet form.

Datafilene kan leveres i Access-, Excel- eller CSV- format. Husk å spesifisere hva en ønsker og særlig hvilket format. Datamaterialet er ikke særlig dyrt, men prisen varierer ut fra antall personer i listen.

Det er også mulig å bestille kirkeboksmaterialet i bokform. Heftene inneholder lister over dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse med alfabetiske navneregister. Oversikt med prisliste over de aktuelle kirkebøkene finnes her.

Bestill på en av følgende måter:

Epost: rhd-web@sv.uit.no

Postadresse:
Registreringssentral for historiske data (RHD)
IHR, HSL-fak, UiT
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ
Telefon: 776 44180