/ UiT Norges arktiske universitet
 

Resultat fra søking i gårdsmatrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Hedemarkens
  • Prestegjeld: Vinger
  • Nytt matrikkelnummer: 130
  • Gammelt matrikkelnummer: 3
  • Navn på gård: Fagernæs
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 20

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
186a Fagernæs Guttorm Andersen 2-2-2-282
186b Fagernæs Ole Pedersen 2-0-2-242
186c Fagernæs Ole O. Sigaae 2-0-2-242
186d Jonsrud Jacob Jacobsen 1-4-16-216
186e Fagernæs Ole Olsen 1-1-10-150
186f Fagernæs Thore Pedersen 1-1-10-150
186g Tomteberg Arne Arnesen 1-1-10-150
186h Sørlid Arne Pedersen 0-4-0-80
186i Tangen søndre Gunder Syversen 1-3-1-181
186k Fagernæsbakken Anders Johansen 1-3-1-181
186l Nordgaards-Tangen Jacob Olsen 1-2-6-166
186m Nygaard Arne Svenningsen 1-2-6-166
186n Mengen Johannes Johansen 1-2-6-166
186o Masterud øvre Amund Syversen 1-2-6-166
186p Tangen nordre Amund Torbjørnsen 0-4-20-100
186q Mengaaen Lars Larsen 1-0-15-135
186r Saugteppen Ole Johansen 0-1-14-34
186s Holmen Hans J. Gran 3-1-3-383
186t Masterud nedre Ole A. Braaten 2-4-12-332
186u Mellemgaard-Tangen Ole Eriksen 1-3-1-181