/ UiT Norges arktiske universitet
 

Prisliste - Kirkebøker

Prislisten nedenfor viser det dataregistrerte kirkeboksmaterialet som kan bestilles i bokversjon (hefter). Utgavene inneholder lister over dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse med alfabetiske navneregister

Dåp
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 1684 175.-  
Asker 1800 1813 2049 204.-  
Asker 1814 1824 2101 208.-  
Asker 1825 1835 2169 214.-  
Asker 1836 1846 2061 205.-  
Asker 1847 1857 2788 263.-  
Asker 1858 1868 2898 272.-  
Asker 1869 1878 2797 264.-  
Balsfjord 1856 1883 2586 247.-  
Balsfjord 1884 1897 1280 142.-  
Bardu 1851 1889 1437 155.-  
Edøy 1751 1783 2552 244.-  
Edøy 1784 1819 2155 212.-  
Hammerfest 1822 1842 1170 134.-  
Hammerfest 1843 1856 1390 151.-  
Hammerfest 1857 1868 1013 121.- Landsogn
Hammerfest 1869 1884 912 113.- Landsogn
Hammerfest m/Kvalsund 1885 1897 858 109.- Landsogn
Hammerfest 1863 1868 389 71.- Bysogn
Hammerfest 1869 1877 832 107.- Bysogn
Hammerfest 1878 1889 1081 126.- Bysogn
Hammerfest 1889 1897 663 93.- Bysogn
Hommelvik 1889 1899 449 76.-  
Hommelvik 1900 1910 614 89.-  
Kvæfjord 1821 1857 1911 193.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1816 1525 162.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1816 1852 1086 127.-  
Lenvik 1784 1820 1539 163.-  
Lenvik 1821 1841 2023 201.-  
Lenvik 1842 1853 1711 177.-  
Lyngen 1859 1878 2462 237.-  
Malangen 1858 1886 1406 152.-  
Malvik 1823 1842 921 114.-  
Malvik 1843 1877 2072 205.-  
Malvik 1878 1893 1084 127.-  
Malvik 1894 1906 952 116.-  
Målselv 1853 1884 2739 259.-  
Rendalen 1829 1866 2678 254.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1867 1900 2543 243.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 1142 131.-  
Røros 1727 1746 1716 177.-  
Røros 1747 1766 2204 216.-  
Strinda 1727 1780 1403 152.-  
Strinda 1781 1817 932 115.-  
Strinda 1818 1823 171 54.-  
Talvik 1735 1752 814 105.-  
Talvik 1752 1798 3311 305.-  
Talvik 1799 1821 1576 166.-  
Talvik 1822 1852 2744 260.-  
Tana 1848 1877 1324 146.-  
Tromsø 1787 1795 1592 167.-  
Ørsta 1831 1855 1033 123.-  
Ørsta 1856 1877 1258 140.-  
Ørsta 1878 1890 759 101.-  
Konfirmasjon
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Bardu 1851 1889 817 105.-  
Kvæfjord 1821 1857 1049 124.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1753 1851 1530 162.-  
Lenvik 1784 1852 2865 269.-  
Lyngen 1859 1878 1580 166.-  
Malvik 1894 1906 674 94.-  
Røros 1741 1766 1243 139.-  
Strinda 1756 1780 413 73.-  
Strinda 1781 1817 723 98.-  
Talvik 1736 1750 273 62.-  
Tana 1852 1877 715 97.-  
Ørsta 1877 1889 677 94.-  
Vielse
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 372 70.-  
Asker 1800 1813 574 86.-  
Asker 1814 1849 1684 175.-  
Asker 1850 1878 1689 175.-  
Balsfjord 1856 1897 826 106.-  
Bardu 1851 1889 292 63.-  
Kvæfjord 1821 1857 474 78.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1851 755 100.-  
Lenvik 1784 1853 1271 142.-  
Lyngen 1859 1878 505 80.-  
Malangen 1858 1886 238 59.-  
Malvik 1894 1906 208 57.-  
Målselv 1853 1884 578 86.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1829 1900 1045 124.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 197 56.-  
Røros 1727 1766 858 109.-  
Strinda 1727 1780 620 90.-  
Strinda 1781 1815 405 72.-  
Talvik 1735 1752 289 63.-  
Tana 1851 1877 315 65.-  
Ørsta 1832 1890 684 95.-  
Begravelse
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 1202 136.-  
Asker 1800 1813 1984 199.-  
Asker 1814 1849 4138 371.-  
Asker 1850 1878 4025 362.-  
Balsfjord 1856 1897 2034 203.-  
Bardu 1851 1889 494 80.-  
Hammerfest 1822 1842 1268 143.-  
Hammerfest 1843 1856 1128 130.-  
Hammerfest 1857 1868 1262 141.- Landsogn
Hammerfest 1869 1884 733 99.- Landsogn
Hammerfest m/Kvalsund 1885 1897 631 91.- Landsogn
Hammerfest 1863 1868 387 71.- Bysogn
Hammerfest 1869 1877 493 79.- Bysogn
Hammerfest 1878 1889 676 94.- Bysogn
Hammerfest 1889 1897 638 91.- Bysogn
Hommelvik 1889 1910 464 77.-  
Kvæfjord 1821 1857 1389 151.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1852 1897 192.-  
Lenvik 1784 1853 3171 294.-  
Lyngen 1859 1878 1527 162.-  
Malangen 1858 1886 687 95.-  
Malvik 1823 1842 577 86.-  
Malvik 1843 1877 1152 132.-  
Malvik 1878 1893 709 97.-  
Malvik 1894 1906 569 86.-  
Målselv 1853 1884 1118 130.-  
Nesodden 1793 1868 1686 175.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1829 1900 2359 229.-  
Røros 1727 1766 2500 240.-  
Strinda 1727 1780 787 103.-  
Strinda 1781 1817 655 93.-  
Strinda 1818 1822 99 48.-  
Talvik 1735 1752 342 67.-  
Tana 1852 1877 749 100.-  
Ørsta 1832 1889 1606 169.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 522 82.-