Aktører:
LLH
HIFO
RHD
UiB
UiS

Søkesiden

Dansk HT
Svensk HT

tr
tr tr
tr
tr English

Emner i HT

Subjects / emner
Historisk tidsskrift
Amund Sigurdssøn 1
Anker, Bernt 1
Anker, Carsten 2
Anker, Peder 1
Anker, Peter 1
Askjellsen, Torstein 1
Aubert, Otto G.D. 1
Birch-Reichenwald, Chr. 1
Blom, Gustav Peter 1
Brandt, Fredrik Oscar 1
Bredal 1
Brun, Joh. Nordahl 1
Brænder, Sigurd 1
Christian Frederik 3
Christian IV 1
Christie, W.F.K. 2
Colbjørnsen, Christian 1
Collin, Nils 1
Crowe, J.R. 1
Cuijs, Cornelius 1
Dahl, Niels 1
Darre, J.H. 1
Dass, Petter 2
Didrik Pining 1
Dominus Bernardus 2
Daae, L.K. 1
Egede, Hans 1
Erlingsson, Bjarne 1
Eufemia 1
Europa og verdenshistorie 91
Europeisk historie 4
Fabricius, J.S. 1
Falsen, Christian Magnus 1
Faye, Frans Christian 1
Fibiger, Johannes 1
Friis, Peder Claussøn 1
Generell historie 130
Griis, Nils 2
Grimkel 1
Hansen, Herman 1
Harald Hardråde 1
Hauge, Hans Nielsen 2
Hertzberg, Niels 2
Hoen, Christopher 1
Holberg, Ludvig 4
Holmbo, Otto 1
Horneman, Henrik 1
Hudfat, Herlaug 1
Huitfeldt, Tønne 1
Ingebjørg 1
Ingeridson, Tore 1
Irgens-Bergh 1
Jens Nilssøn 2
Jaabæk, Søren 1
Karl II (biskop) 1
Karl XII 1
Keyser, Rudolf 1
Klüwer, L.D. 1
Koht, Halvdan 1
Langbek, Jakob 1
Lofthus 1
Løvenskiold 1
Madssøn, Anders 1
Magnus den gode 1
Marwick, Hugh 1
Metode 8
Miltzow, Gert Henrikssøn 1
Motzfeldt, Ketil 1
Motzfeldt, Peter 1
Mourly, John 1
Munk, Erik 1
Mönnichofen, Johan 1
Nordens historie 124
Norman, G 2
Norsk historie 1299
Ottesdatter, Inger 1
Petersen, Hans Christian 2
Pihl, Ole 1
Pining, Didrik 1
Platou, Ludvig Stoud 1
Pros Knudssøn 1
Reichwein, Georg 1
Richter, Ole 2
Rosen (greve) 1
Rosencrone, Markus Gerhard 1
Rothe, Caspar Peter 1
Rustung, Christoper Throndssøn 1
Rustung, Christopher Rustung 1
Rygh, Evald 2
Ræder, Jacob 1
Ræder, Johan Georg 1
Sagen, Lyder 1
Sars, J.E. 2
Schjøtt, Mathilde 1
Schreiner, Johan 1
Schweigaard, Christian Homan 1
Schøning, Gerhard 1
Seip, Jens Arup 1
Sibbern, Georg 1
Sibbern, W.C.W. 1
Sigurdsdatter, Cecilia 1
Skodborg, Jørgen 1
Skule 1
Skaanlund, Mathias 1
Stabell, Frederik Wilhelm Bruenech 1
Steen, Johannes 1
Steffens, Henrik 1
Stenersen 1
Suhm, P.F 1
Sverdrup, Johan 2
Sverre 2
Thomas Agnellus 1
Tolstad, Poul Hansen 1
Torstein Askjellsen 1
Treschow, N. 1
Ulfsson, Knut 1
Ulvilda Norica 1
Verdenshistorie 3
Weland 1
Wergeland, Henrik 2
Werlauff. E.C. 1
Wolf, Ganuz 1
Wüstnacker, Tidike 1
Aall, N. 1

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004