Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adresser


tr
tr tr
tr
tr English

Gunnar Thorvaldsen
Professor og fagleg leiar, Registreringssentral for historiske data

Biografiske data:
Født 1948. Cand philol, Oslo 1978. Dr philos, Tromsø 1995. Leiar av RHD 1978-85. Førstearkivar i Riksarkivet 1987-91. Forskar (Noregs forskningsråd) 1989-93. Nåværande stilling frå 1991. Forskingsopphald ved University of Minnesota 1996/97 og 2001/2. Gjesteforskar ved Umeå universitet februar 1998 og University of Aberdeen 2006/7. Forska på prosjektet "Mortaliteten i Norge ca 1780 til 1920? i Senter for høyere studier, studiåret 1998/99.

Forskningsprosjekt:

  • Mortalitet i Noreg på 1800-talet.
  • Standardisering av namn i dei norske folketeljingane 1801-1900, saman med prosjektleiar Gulbrand Alhaug, Hum-fak.
  • Boreasprosjektet, medlem av delprosjektet "Home, hearth, household.
  • Folkestatistikk og tidsstudier i Tanzania med kjønn som hovudvariabel.

Undervisningstema:
Rettleiing om Registreringssentralen. Historiske databasar. Demografi. Rettleiing av doktorand ved Institute for Statistics, University of Dar es Salaam og av doktorand ved UiT som del av Boreas-prosjektet.

Administrative gjøremål:
Fagleg leiing av RHD. Standardisering av folketeljingsdata. Samordning av internasjonale folketeljingsdata. Kontakt med forskarar som bruker historiske individdata. North coodinator for NUFU-prosjekt i Tanzania.

Verv:

  • Co-chair, Family/demography network, Social Science History Association Conference
  • Co-chair, History & Computing network, European Social Science History Association Conference

Publikasjonar og konferansar med innlegg:

  • Thorvaldsen, Gunnar. An International Perspective on Scandinavia's Historical Censuses. Scandinavian Journal of History 2007 ;Volum 32.(3) s. 237-257 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Aspekter ved internasjonal, nordisk migrasjon. Den 26 nordiske historikerkongress; 2007-08-08 - 2007-08-12 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Breastfeeding - where, when, why?. Social Science History Association annual Conference; 2007-11-16 - 2007-11-19 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Ethnic categories in late nineteenth century Norwegian censuses. 'The Ethnohistory and Archaeology of Northern Eurasia: theory, methods, and practice; 2007-05-19 - 2007-05-25 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Harmonizing census data from Tanzania with source material from other East African Nations.. The NUFU programme and its impact on policy, communities and institutions; 2007-06-04 - 2007-06-05 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Hvorfor ammet ikke mødrene sine barn?. Ukentlig seminar; 2007-09-10 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. Living together in the Barents Region: household structure in the Polar Census Records from Aleksandrovakii Volost. Polar Expeditions and the Measurement of Circumpolar Indigenous Populations; 2007-10-05 - 2007-10-07 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. The Icelandic Census 1703. Population Studies 2007 ;Volum 61. s. 233-234 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. The North Atlantic Population Project - and the Russian Census. Kamchatka Field school; 2007-07-01 - 2007-07-10 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar. The North Atlantic Population Project: Harmonizing historical censuses across countries.. Workshop on the IPUMS International census database and the use of its East-African parts.; 2007-01-18 - 2007-01-20 UiT
  • Thorvaldsen, Gunnar; Erikstad, Marianne. Utvandring til Sverige på 1800-tallet. Heimen 2007 ;Volum 44.(2) s. 117-130 UiT

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 16. oktober 2008