Hjem

Intra

Innhold


Hovedside

FT1910

Dåp

Begravelse

Vielse

Konfirma-
sjon

Flytting

Manualer til registreringsskjema

Her vil dere finne manualer til de fleste av registreringsskjemaene som er i bruk ved RHD.

Følgende skjema finnes det dokumentasjon på:

1. Folketellingen 1910
2. Dåp
3. Begravelse
4. Vielse
5. Konfirmasjon
6. Flytting