Eksport fra Excel til HTML

ASAP Utilities må være installert på maskinen før man kan bruke metoden under for å eksporter til HTML. Tabellen blir nå generert i minne og kan limes inn i et html dokument via CTRL-V.

Bilde1:

Bilde2: