Hjem
Intra

Innhold

Webmail

Sletting av spam
Introduksjon til Webmail

Webmail gir muligheten til å lese mail via nettleseren uansett hvor man befinner seg i verden. Det er også det enkleste grensesnittet for å slette innkommende spam.

For å bruke webmail må man logge seg på via denne linken. Legg merke til at det brukes https:// og ikke http://. Via linken kommer man til følgende side for innlogging.
Her brukes samme brukernavn og passord som dere bruker til vanlig når dere skal lese mail. Etter at dere er logget inn vil følgende side komme frem.


Til venstre ser dere hvilke mapper som er tilgjengelig, og til høyre innholdet i den mappen som er valgt. I dette tilfelle Inbox, som inneholder ingen mail. De fleste kommandoene virker på samme måte som f.eks Eudora, men følgende kommandoer kan dere legge spesielt merke til.
1. Show All - Webmail deler mailene inn i flere sider hvis antallet overstiger 25 mail. Show All fjerner dette slik at all mailen vises på en side.
2. Toggle All - Merker av all mailen på siden. Kan brukes for å slette all mail på den aktuelle side. I kombinasjon med Show All kan samtlig mail merkes.
3. Sign Out - Logger brukeren ut av Webmail. Bruk denne når dere er ferdig med å lese mail.