Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adresser


tr
tr tr
tr

Interne sider for RHD

REGISTRERING AV KILDER

Manualer til registreringsskjema
Her finner du manualer til de forskjellige registreringsskjemaene som RHD bruker. Pr. i dag gjelder det for skjemaene for FT1910, Dåp, Begravelse, Vielse, Konfirmasjon og Flytting.
Oppbevaring og håndtering av kildemateriale
Her finner du instrukser fra Arkivverket for hvordan man skal oppbevare og håndtere originalt kildemateriale. Instruksene er utarbeidet av Arkivverket i samarbeid med RHD og godkjent 20.12.2002 av riksarkivar Jon Herstad.
Godkjenning av RHD som utlånssted for folketellingen 1910
Brev av 18.12.2002 som stadfester taushetserklæring fra de ansatte ved RHDs avdeling i Målselv.
Registreringsinstrukser for kirkebøker
Her finner du instrukser for hvordan kirkebøker skal dataregistreres. Her finnes også eksempler på dataregistrering med visning til de origianale kildene. Dette er en foreløpig versjon hvor det gjenstår noe endringer og formateringer. Endelig versjon forventes å være ferdig i løpet av vårsemesteret 2003.
Kvalitetssikring av dataregistrert kildemateriale
Her finner du regler for hvordan kildematerialet som er dataregistrert skal kvalitetssikres. Hvordan nøye skal et dataregistrert kildemateriale korrekturleses og hvilket kildemateriale skal det foretas akseptansekontroll på? Et utkast til regler finnes her.

FAGLIG

Søk i studentmatrikkelen (UiO)
På disse sidene kan du søke i en database som inneholder informasjon om studenter ved Det kgl Frederiks universitet, som nå heter Universitetet i Oslo, fra 1813 og fremover. Dataene er registrert fra universitetets håndskrevne matrikler. Når registreringen er ferdig, vil databasen inneholde informasjon om alle immatrikulerte studenter ved Det kgl Frederiks universitet fra 1813 til 1934. Registreringssentralen for historiske data i Tromsø (RHD) har stått for registreringen fra de håndskrevne matriklene til elektronisk format. Forum for universitetshistorie og Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon har samarbeidet om videre redigering og presentasjon av dataene.

Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne

I denne versjonen er det mulig å søke i bind 1-17 av O. Ryghs serie "Norske Gaardnavne (til sammen 18 bind). Disse bindene omfatter alle de moderne fylkene uten om Finnmark: Østfold (Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland (Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold (Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), Aust-Agder (Nedenes amt), Vest-Agder (Lister og Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland (Søndre Bergenhus amt), Sogn og Fjordane (Nordre Bergenhus amt), Møre og Romsdal (Romsdals amt), Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt), Nord-Trøndelag (Nordre Trondhjems amt), Nordland (Nordlands amt) og Troms (Tromsø amt). Navnene i parentes er de som brukes i "Norske Gaardnavne".

IT / DATA

Bruk av Outlook Web Access
Etter innføring av Outlook kan mailen også leses via nettleseren. Adressen er postboks.uit.no. Man må bruke Internett Explorer får å få tilgang til alle funksjonene.
Eksport fra Excel til HTML
Viser en enkel rutine for å eksportere data fra Excel til en HTML tabell.
Internkurs
Interne datakurs som er avhold for de ansatte ved RHD i Målselv.

PERSONALSAKER


ADMINISTRATIVT / ØKONOMI

Personal- og økonomiavdelinga
IT-avdelingen tilbyr nå rapporter fra Økonomisystemet direkte på våre Web sider:

  • Regnskapsdata for prosjekt/tiltak
    Her kan hver enkelt se på forbruket knyttet til sin annuumskonto (tiltaksnummer 31...), ev ekstern prosjektkonto (tiltaksnummer A.... / S....). Pass på å endre på årstall dersom dere vil se regnskapet for tidligere år. Merk også at budsjettet ikke er lagt inn ennå for 2004.

  • Kontooversikt for avdelinger
    Ved å skrive inn avdelingsnummer eller deler av et det etterfulgt av * (eks. 53* eller 6401*) vil man her få ut en oversikt over inntekter, utgifter, fakturaer og bilag hittil i år. Spørringen ser kun på resultatposter i regnskapet. Dette innebærer at evt. forskudd (f.eks.reiseforskudd) ikke vil komme med her.

MØTEINNKALLING OG -REFERAT

Her finnes møteinnkallinger og møtereferat fra alle RHDs møteorganer.

ANDRE VIKTIGE NETTSTEDER

Næringshagen i Målselv

Næringshagen i Målselv ble offisielt åpnet 18. oktober 2002.
Målselv kommune
Målselv kommune på nettet: Kommuneadministrasjon, kultur, utdanning, kultur, idrett og forsvaret.
Statsarkivet i Tromsø - Kataloger på internett
Katalog for Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge (felleskatalog) er lagt ut på internett. Arkivet ble opprettet i 1975, og institusjonen fikk sete i Tromsø. Innsamlingsarbeidet tok til i 1979, og i løpet av de neste ti årene ble det samlet inn om lag 270 hyllemetre materiale fra arbeiderbevegelsens organisasjoner i Nordland, Troms og Finnmark. Av de 270 hyllemetrene utgjorde om lag 230 arkiver. De resterende 40 omfattet bøker og trykksaker samt plakater, fotografier og noen gjenstander. Katalogen finner du som pdf-fil. Flere enkeltkataloger, både fra offentlige og private arkiver, er også gjort tilgjengelig som pdf-filer. Disse kan nås gjennom lenker i hovedkatalogene.

DIVERSE

Busstider på 177 Troms

Gjentane på Moen


Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 29. november 2006