Hjem
Intra
Manualer

Skjema

Dåp
Begravelse
Vielse
Konfirma
sjon

Flytting
Manual for Begravelse

Under følger en kortfattet bruksanvisning for registreringsskjema for begravelse. Venstre marg viser hvilke skjema som er omtalt.

Skjemaet er delt inn i to hoveddeler der en av delene består av kommunenr, kirkeboksnavn/nr, sidenr, vanlig/dødfødt, år og kirke/sted. Disse feltene inneholder verdier som oftes repeteres under registreringen. Ved innsetting av en ny post kopieres verdiene i disse feltene over til den nye posten. Man kan endre verdiene i feltene sidenr, vanlig/dødfødt år med hjelp av tastaturkombinasjoner. F12 øker sidenummeret med 1 og F9 skifter mellom verdiene v og d samt at F11 øker årstallet med 1. Man kan enkelt navigere til de enkelte feltene i toppdelen med hjelp av Ctrl og funksjonstastene fra F1 til F6. F.eks Ctrl+F6 flytter markøren automatisk til kirke/sted feltet.

I hoveddelen av skjemaet kan man bruke Ctrl og funksjonstastene F7 og F8 for å navigere i skjemaet. De uthevede tallene i denne delen av skjemaet indikerer hvor markøren vil flytte seg. F.eks Ctrl+F8 flyttet markøren til feltet for dødsårsak.

I alle navnefelt vil første bokstav i hvert ord bli endret til stor bokstav under registrering.

Sortering i tabell og skjema er utfra feltet sidenr og rr. RR er registreringsrekkefølge som teller automatisk opp innenfor den enkelte siden. RR vises kun i tabellen.