Hjem
Intra
Manualer

Skjema

Dåp
Begravelse
Vielse
Konfirma
sjon

Flytting
Manual for Flytting

Under følger en kortfattet bruksanvisning for registreringsskjema for flytting. Venstre marg viser hvilke skjema som er omtalt.

Skjemaet er delt inn i to hoveddeler der en av delene består av kommunenr, kirkeboksnavn/nr, sidenr, år og kirke/sted. Disse feltene inneholder verdier som oftes repeteres under registreringen. Ved innsetting av en ny post kopieres verdiene i disse feltene over til den nye posten. Man kan endre verdiene i feltene sidenr, år og inn/ut med hjelp av tastaturkombinasjoner. F12 øker sidenummeret med 1, Alt+A øker årstallet med 1 og Alt+F skifter mellom I og U i ut/inn-feltet. Man kan enkelt navigere til de enkelte feltene i toppdelen med hjelp av Ctrl og nummertastene fra 1 til 5. F.eks Ctrl+5 flytter markøren automatisk til kirke/sted feltet.

I alle navnefelt vil første bokstav i hvert ord bli endret til stor bokstav under registrering. I de resterende feltene blir første bokstav endret automatisk til stor bokstav.

Sortering i tabell og skjema er utfra feltet sidenr og rr. RR er registreringsrekkefølge som teller automatisk opp innenfor den enkelte siden. RR vises kun i tabellen.