Tools     KURSINNHOLD
Avholdt kurs ved RHD-Målselv 10. januar 2002
Kursholder: Terje Holtet

Antall timer: 3

Internett

Eudora e-mail


Avholdt ved RHD-Målselv 21. januar 2002
Kursholder: Terje Holtet

Antall timer: 3

Windows, generelt


Avholdt kurs ved RHD-Målselv 24. januar 2002
Kursholder: Trygve Andersen

Access


Avholdt kurs ved RHD-Målselv 4. februar 2002
Kursholder: Terje Holtet

Antall timer: 3

Arbeidsoppgaver: Oppgavene løses som gruppeoppgaver hvor to og to jobber sammen. Løs minst en oppgave. Dere kan godt velge ut flere oppgaver om dere har lyst. Gruppa presentere løsningene på videoprosjektoren.

 1. Eudora:
  1. Vis ulike måter for hvordan man kan sortere mail som ligger på maskinen.
  2. Vis ulike måter for hvordan man kan slette mail.
  3. Vis hvordan man kan finne en mail ut fra et søkeord.

 2. Vis hvordan programmet Norton AntiVirus virker. Foreta en skanning av virus på en diskett. Hva er en "LiveUpdate", og vis hvordan denne kjøres.

 3. Finn et relevant innlegg i News og vis hvordan dette kan besvares. Skriv et realistisk innlegg! (NB! Oppgaven kan kun gjøres på maskinen til Eva hvor News er installert.)

 4. Vis 2 ulike måter å lage en shortcut på.

 5. Vis 5 ulike snarveier i Windows som dere mener kan være hensiktsmessig å bruke.

 6. Bruk en søkemaskin på internett og finn fram til hjemmesiden til Målselv kommune og se om det finnes peikere til RHD. Vis framgansmåten. Lagre linken til Målselv kommune under bookmarks og vis hvordan dere kan redigerer denne bookmarks'en.

 7. Kopiere, flytte og slette.
  1. Opprett ei Wordfil som lagres i ei nyopprettet mappe som du kaller "kurs".
  2. Kopier Word-fila og lagre den i ei annen mappe, f eks "temp".
  3. Lag en shortcut til Word-fila på skrivebordet ditt.
  4. Fjern shortcut'en og mappa som du kalte "kurs".

 8. Vis hvordan dere kan finne ei fil på PC'en, dvs vis hvordan dere kan søke etter filnavn på områder og i mapper. Dersom man f eks har mistet kontrollen over hvor ei "ny" fil blei lagret, vis hvordan man kan søke etter fila (dvs med ny dato og klokkeslett for lagringa).

 9. Vis hvordan dere kan bruke UiTøs ulike søkemaskiner for å finne web-sider, interne telefonnumre og eksterne telefonnumre. Finn telefonnumret og privatadressen til ordføreren i Målselv kommune og finn ut hvor han bor, dvs vis adressen på et kart. Tips: www.statkart.no

 10. Lag en valgfri oppgave som dere mener kan ha relevans for det arbeidet dere arbeider med.

Avholdt kurs ved RHD-Målselv 1. mars 2002
Kursholder: Terje Holtet

Antall timer: 2.5

Bruk av WinZip:
Hvordan pakke ("zippe") en fil eller flere filer og hvordan pakke ut ("unzippe") filen(e).
Vi så eksempler på "ratio", dvs størrelse før og etter at pakking av fil(er).

Dataformater:
Vi gjennomgikk noen ulike extensions som blant annet:

Webside hvor du kan få informasjon om ulike dataformater:

Excel

Nedlasting fra internett

Viste hvordan man f eks kan laste ned et bilde fra nette (.jpg), lagre dette (save as..) og sende det som vedlegg i mail (attach file).


Punkter til eventuelt neste gang:
 1. Tekstbehandling
 2. Utskriftsinnstillinger
 3. Andre forslag?

Oppdatert: 2. september 2002 - Terje Holtet