Til hovedsiden


Hva er registert
Prislisten


Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886
tr
tr tr
tr
tr English

Bruksanvisning for søking i kirkebøkene

  • Man kan søke på personer som er registrert i kildene med fornavn, etternavn eller bosted.

    Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Personer som er registrert med f.eks. fornavn og etternavn i samme felt, eksempelvis forlovere, vil ikke bli inkludert i søket.

  • Man kan også søke kun på sted. Ved å velge f.eks. Hammerfest og begravelse vil søket gi de 200 første registrerte begravelsene for Hammerfest.

  • Man kan begrense søket med å angi tidsperiode. Man kan oppgi øvre og nedre tidsgrense eller kun en av delene.

  • For øvrig gjelder de samme regler som ved søking i folketellingene.

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008