Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886
Matrikkel1838

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adressertr
tr tr
tr
tr English

Nedlasting av gårdsmatrikkelen for 1886 og 1838 som Excel-filer

Denne siden inneholder nedlastbare datafiler som inneholder gårdsmatriklene for 1886 for hele landet. Filene finnes som Excel-filer og er "zippet" (komprimert), dvs at filene må pakkes ut ("unzippes") før de kan brukes. Filene inneholder alle gårdsmatriklene for herredene fylkesvis, med unntak av byene og Finnmark. Hedmark fylke er delt opp i del a og b for å få en mer hensiktsmessige filstørrelse.

Gårdsmatrikkelen for 1838 omfatter kun fylkene Hedmark, Buskerud, Telemark og Troms og finnes som zipped Excel-filer.

Forklaring på feltnavn i matriklene finnes nedenfor. Se forøvrig forklaring om matrikler fra Historisk leksikon.
Filnavnforklaring:
ma = matrikkel
f= fylke
nn= fylkesnummer, f eks 01 = Østfold, 02 = Akeshus osv
.zip= zippet versjon (komprimert)

Fylke 1886      
01 Østfold         maf01.zip
02 Akershus maf02.zip
04 Hedmark maf04.zip
05 Oppland maf05.zip
06 Buskerud maf06.zip
07 Vestfold maf07.zip
08 Telemark maf08.zip
09 Aust-Agder maf09.zip
10 Vest-Agder maf10.zip
Fylke 1886      
11 Rogaland maf11.zip
12 Hordaland maf12.zip
14 Sogn og Fjordane maf14.zip
15 Møre og Romsdal maf15.zip
16 Sør-Trøndelag maf16.zip
17 Nord trøndelag ma17.zip
18 Nordland maf18.zip
19 Troms maf19.zip
20 Finnmark Finnes ikke!
   
Fylke 1838      
04 HedmarkMatr04-1838.zip
06 BuskerudMatr06-1838.zip
08 TelemarkMatr08-1838.zip
19 TromsMatr19-1838.zip
  
  
  
  
  
  

Oversikten nedenfor viser til feltnavn i Excel-filene. Stoff omkring matriklene finnes bl a i Historisk leksikon. Her finner man også nærmere forklaring på betegnelsen "matrikkleskyld".

FeltForklaring
KnrKommunenummer
Etternavn_eierEtternavn på gårdseier
Fornavn_eierFornavn på gårdseier
GnrGårdsnummer
BnrBruksnummer
MnrMatrikkelnummer
LnrLøpenummer
GnavnGårdsnavn
BnavnBruksnavn
FeltForklaring
Daler      Matrikkelskyld i daler
OrtMatrikkelskyld i ort
SkillMatrikkelskyld i skilling
MarkMatrikkelskyld i mark
OreMatrikkelskyld i øre
AnmAnmerkninger
SognNavn på sogn
  
  


Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 9. april 2010