Til hovedsiden


Bestill

Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Prisliste - Kirkebøker

Oppdatert: Juni 2008

Prislisten nedenfor viser det dataregistrerte kirkeboksmaterialet som kan bestilles i bokversjon (hefter). Utgavene inneholder lister over dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse med alfabetiske navneregister.
Oversikt over alt RHD registrert kirkeboksmateriale, som kan bestilles i elektronisk format, finnes her.
Pris for datafiler beregnes ut fra følgende formel: (0,04 x antall) + 40. Bestilling av kirkebøker.
Dåp
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 1684 175.-  
Asker 1800 1813 2049 204.-  
Asker 1814 1824 2101 208.-  
Asker 1825 1835 2169 214.-  
Asker 1836 1846 2061 205.-  
Asker 1847 1857 2788 263.-  
Asker 1858 1868 2898 272.-  
Asker 1869 1878 2797 264.-  
Balsfjord 1856 1883 2586 247.-  
Balsfjord 1884 1897 1280 142.-  
Bardu 1851 1889 1437 155.-  
Edøy 1751 1783 2552 244.-  
Edøy 1784 1819 2155 212.-  
Hammerfest 1822 1842 1170 134.-  
Hammerfest 1843 1856 1390 151.-  
Hammerfest 1857 1868 1013 121.- Landsogn
Hammerfest 1869 1884 912 113.- Landsogn
Hammerfest m/Kvalsund 1885 1897 858 109.- Landsogn
Hammerfest 1863 1868 389 71.- Bysogn
Hammerfest 1869 1877 832 107.- Bysogn
Hammerfest 1878 1889 1081 126.- Bysogn
Hammerfest 1889 1897 663 93.- Bysogn
Hommelvik 1889 1899 449 76.-  
Hommelvik 1900 1910 614 89.-  
Kvæfjord 1821 1857 1911 193.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1816 1525 162.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1816 1852 1086 127.-  
Lenvik 1784 1820 1539 163.-  
Lenvik 1821 1841 2023 201.-  
Lenvik 1842 1853 1711 177.-  
Lyngen 1859 1878 2462 237.-  
Malangen 1858 1886 1406 152.-  
Malvik 1823 1842 921 114.-  
Malvik 1843 1877 2072 205.-  
Malvik 1878 1893 1084 127.-  
Malvik 1894 1906 952 116.-  
Målselv 1853 1884 2739 259.-  
Rendalen 1829 1866 2678 254.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1867 1900 2543 243.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 1142 131.-  
Røros 1727 1746 1716 177.-  
Røros 1747 1766 2204 216.-  
Strinda 1727 1780 1403 152.-  
Strinda 1781 1817 932 115.-  
Strinda 1818 1823 171 54.-  
Talvik 1735 1752 814 105.-  
Talvik 1752 1798 3311 305.-  
Talvik 1799 1821 1576 166.-  
Talvik 1822 1852 2744 260.-  
Tana 1848 1877 1324 146.-  
Tromsø 1787 1795 1592 167.-  
Ørsta 1831 1855 1033 123.-  
Ørsta 1856 1877 1258 140.-  
Ørsta 1878 1890 759 101.-  
Konfirmasjon
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Bardu 1851 1889 817 105.-  
Kvæfjord 1821 1857 1049 124.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1753 1851 1530 162.-  
Lenvik 1784 1852 2865 269.-  
Lyngen 1859 1878 1580 166.-  
Malvik 1894 1906 674 94.-  
Røros 1741 1766 1243 139.-  
Strinda 1756 1780 413 73.-  
Strinda 1781 1817 723 98.-  
Talvik 1736 1750 273 62.-  
Tana 1852 1877 715 97.-  
Ørsta 1877 1889 677 94.-  
Vielse
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 372 70.-  
Asker 1800 1813 574 86.-  
Asker 1814 1849 1684 175.-  
Asker 1850 1878 1689 175.-  
Balsfjord 1856 1897 826 106.-  
Bardu 1851 1889 292 63.-  
Kvæfjord 1821 1857 474 78.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1851 755 100.-  
Lenvik 1784 1853 1271 142.-  
Lyngen 1859 1878 505 80.-  
Malangen 1858 1886 238 59.-  
Malvik 1894 1906 208 57.-  
Målselv 1853 1884 578 86.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1829 1900 1045 124.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 197 56.-  
Røros 1727 1766 858 109.-  
Strinda 1727 1780 620 90.-  
Strinda 1781 1815 405 72.-  
Talvik 1735 1752 289 63.-  
Tana 1851 1877 315 65.-  
Ørsta 1832 1890 684 95.-  
Begravelse
Prestegjeld
Fra år
Til år
Antall personer
Pris
Merknad
Alta og Talvik 1866 1875 1202 136.-  
Asker 1800 1813 1984 199.-  
Asker 1814 1849 4138 371.-  
Asker 1850 1878 4025 362.-  
Bergen 1816 1886 46179 500.- Mikrokort
Balsfjord 1856 1897 2034 203.-  
Bardu 1851 1889 494 80.-  
Hammerfest 1822 1842 1268 143.-  
Hammerfest 1843 1856 1128 130.-  
Hammerfest 1857 1868 1262 141.- Landsogn
Hammerfest 1869 1884 733 99.- Landsogn
Hammerfest m/Kvalsund 1885 1897 631 91.- Landsogn
Hammerfest 1863 1868 387 71.- Bysogn
Hammerfest 1869 1877 493 79.- Bysogn
Hammerfest 1878 1889 676 94.- Bysogn
Hammerfest 1889 1897 638 91.- Bysogn
Hommelvik 1889 1910 464 77.-  
Kvæfjord 1821 1857 1389 151.-  
Lebesby/Kjøllefjord/Tana 1751 1852 1897 192.-  
Lenvik 1784 1853 3171 294.-  
Lyngen 1859 1878 1527 162.-  
Malangen 1858 1886 687 95.-  
Malvik 1823 1842 577 86.-  
Malvik 1843 1877 1152 132.-  
Malvik 1878 1893 709 97.-  
Malvik 1894 1906 569 86.-  
Målselv 1853 1884 1118 130.-  
Nesodden 1793 1868 1686 175.-  
Rendalen/og -fjelldistrikt 1829 1900 2359 229.-  
Røros 1727 1766 2500 240.-  
Strinda 1727 1780 787 103.-  
Strinda 1781 1817 655 93.-  
Strinda 1818 1822 99 48.-  
Talvik 1735 1752 342 67.-  
Tana 1852 1877 749 100.-  
Ørsta 1832 1889 1606 169.-  
Øvre Rendalen 1878 1900 522 82.-  

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 13. juni 2008