Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adresser


tr
tr tr
tr
tr English

Eilert Sundt

trans trans trans trans trans trans
Eilert Sundt
Eilert Sundt

Registreringssentral for historiske data har gjort Eilert Sundts verker mer tilgjengelig for bruk i forskning og undervisning. I stedet for trykte utgaver, har siktemålet vært å gjøre Norges første - og største - samfunnsforsker tilgjengelig via Internett.

Utgangspunktet for de optisk leste tekstene er serien med verker i utvalg (11 bind) som Gyldendal Norsk Forlag ga ut på 1970-tallet. Redaktørenes forord er imidlertid ikke tilgjengelig, da disse er beskyttet av opphavsrett. Opphavsretten gjelder ikke for Sundts skrifter siden mer enn 80 år er gått etter hans død.

Kort om Eilert Sundt
Sundt, Eilert, 1817—75, samfunnsforsker og prest. Hadde statsstipendium 1848—69 for å studere landstrykere, etter hvert utvidet til å omfatte hele den sosiale tilstand i Norge. Sogneprest i Eidsvoll 1870; red. for Folkevennen 1857—66; stiftet Oslo Arbeidersamfund 1864. "Eilert Sundts lov" om variasjon i fødselskullene har hatt stor betydning. Omfattende sosiol. forfatterskap, bl.a. Beretning om Fante- el. Landstrygerfolket i Norge (1850), Om Sædeligheds Tilstanden i Norge (1857), Om Rensligheds-Stellet i Norge (1869).
Kilde: Caplex

Strandgaden Pipervikens Strandgade 
i 1890, tegnet av  Theodor
Kielland-Torkildsen.

Eilert Sundts verker:
Utgitt år:   Tittel:
1852Fante- eller Landstrygerfolket i Norge - Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde
1855Om dødeligheden i Norge - Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar  
1855Om giftermål i Norge - Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder  
trOn Marriage in Norway - Translated and introduced by Michael Drake
1857Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge
1864Fortsatte Bidrag angaaende Sædeligheds-Tilstanden i Norge
1866Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge. Tredie Beretning
1858Om Røros og Omegn - Reise-Beretning
1858Om Piperviken og Rusløkbakken - Undersøgelser om Arbeidsklasens Kaar og Sæder i Christiania.
1859Om Ædrueligheds-tilstanden i Norge
1859Harham - Et Exempel fra Fiskeri-Distrikterne
1861-1864På havet
1862Om Bygnings-skikken paa Landet i Norge
1867-1868Om Husfliden i Norge - Til Arbeidets Ære og Arbeidsomhedens Pris
1869Om Renligheds-stellet i Norge - Til Oplysning om Flid og Fremskridt i Landet
1870Om Fattigforholdene i Christiania
1873Om Huslivet i Norge - Fortsættelse af Bogen fra 1869 "Om Renlighedstellet i Norge". Og med særligt hensyn til de tre vestlandske Amter Romsdal samt Nordre og Søndre Bergenhus.

Piperviken Nedlastbar access-fil som inneholder grunnlagsmaterialet for Eiler Sundts undersøkelse om Piperviken.
(Access '97, 322 KB)  

Sekundærlitteratur om Eilert Sundt

Bilder og kart fra Piperviken og Ruseløkbakken
Bilder med undertekst er hentet fra Menz Schulerud: Piberne og pigerne i Vika (1963).
(Unntatt det siste kartet.)

Strandgaden Pipervikens Strandgade i 1890, tegnet av Theodor Kielland-Torkildsen.
Piperviken Bildet fra 1860-årene gir et godt inntrykk av det opprinnelige Piperviken, som begrenses av Skolegaten, Fridthof Nansens plass, Otto Sverdrups gate, Tordenskiolds gate og Rådhusplassen
Piperviksbryggene I 1879 er Piperviksbryggene fremdeles meget primitive, men efterhvert blir de utbedret. I forgrunnen losses sten til byens kaier og gater som nu skal brolegges for den økende trafikk.
Piperviksbryggene Husene i Sjøgaten var pene og borgerlige nok som bakgrunn for velkomstseremonier for notable gjester, men det som lå bakenfor skulle helst ikke vises frem. Her er rivningen et ugjenkallelig faktum.
Kart Piperviken - den gamle bebyggelsen (grønt) i forhold til den nye.
Kart Kart over Kristiania. Udgivet av Byens Opmaalingsvæsen 1900. (Utsnitt)

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 24. februar 2005