Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Akershus
  • Kommune: Aker
  • Sogn: Vestre Aker
  • Gårdsnummer: 1
  • Gammelt matrikkelnr: 248, 249
  • Navn på gård: Ladegaardsøens Hovedgaard
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 335, 338aab Bygdø Kongsgaard Staten 63-34 16-1-0-0 Skyld fordelt med annet brug.
1 336, 344, 345 Bygdø Kongsgaard Staten 0-0 12-0-19-0 Skyld fordelt med annet brug.
1 337 Bygdø Kongsgaard Staten 0-0 2-4-7-0 Skyld fordelt med annet brug.