Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Akershus
  • Kommune: Bærum
  • Sogn: Østre Bærum (Haslum)
  • Gårdsnummer: 41
  • Gammelt matrikkelnr: 40
  • Navn på gård: Fornebu
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 9

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 49a Fornebu Charles Dick 55-99 29-3-14-0
2 49f Fornebu Charles Dick 7-12 3-3-22-0
3 50 Lilleøen Charles Dick 6-21 6-0-3-0
4 49b Johannesberg I. Aas, Grosserer 0-31 0-0-20-0
5 49c Fornebu !! Stabell, Doktor 0-25 0-0-15-0
6 49d Langodden Peder Pedersen 0-13 0-0-8-0
7 49e Fornebu Even Pedersen 0-8 0-0-5-0
8 49g Fornebu Emil Jahr 0-16 0-0-10-0
9 49h Koksa !! Schweigaard, Statsminister 2-33 1-1-5-0