Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Kristians
  • Prestegjeld: Birid
  • Nytt matrikkelnummer: 104
  • Gammelt matrikkelnummer: 006
  • Navn på gård: Hof
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
164a Hof nordre Ole Johansen 9-1-16-1116
164b Hofsbakken Peder Torstensen 0-3-2-62
165 Hof søndre Christen Hovelsen 9-4-19-1179