/ UiT Norges arktiske universitet
 

Søking i folketellingene for årene 1865, 1875,* 1900 og 1910

Fyll ut ett eller flere navnefelt:

Fornavn:

Etternavn:

Fødested:

Bosted:

Velg tellingsår:

Fylkeoversikt: Avgrens søket til ett eller flere fylker hvis det er ønskelig.Avgrens søkinga til kommuner innenfor valgt fylke:

Informasjon

Bruksanvisning

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i. - Les bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

Hva som er transkribert

1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende.
*1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Oversikten over hva som er fullregistrert og utvalgsregistrert finner du her Vesentlige deler av 1865-,1900-, og 1910-tellingene er registrert av Digitalarkivet