/ UiT Norges arktiske universitet
 

Søkesider

Her er oversikten over de søkbare databasene som RHD har på sine sider.

Landsdekkende

Alle databasene under dette punktet dekker hele landet. Unntaket er folketellingen for 1875 som kun dekker deler av landet.


Databaser som dekker regioner

Alle databasene under dette punktet dekker større deler av landet slik som fylker. Oftes er det de tre nordnorske fylkene dekt.


Mindre databaser

Alle databasene under dette punktet dekker mindre deler av landet slik som kommuner.