/ UiT Norges arktiske universitet
 
Vielse  Forrige post - Neste post 
KommuneKirkeboknr/navnÅr
VadsøVadsø/21780
Kirke/stedTrolovelsedatoVielsedato
Næssebye Capelle11.08.1780, Fredagen26.11.1780, Dom. 27de a Trin.

Brudgommens
Fornavn
EtternavnStillingFødeår/Alder
TudekasPederssønUnge Karl
BostedFødestedKonfirmertTil alters

Brudens
Fornavn
EtternavnStillingFødeår/Alder
KarenPedersdr.Pigen
BostedFødestedKonfirmertTil alters

Forlovere
Mathias Samuelssøn i BergebyeJohannes Johannessøn i Latnæring
Merknader
Trolovet i Prestens Stue paa Wadsøe. Forløftningsmænd forklarede at intet i Almindelighed er, som, efter Loven kan forhindre Ægteskabet. Paa Spørgsmaal: Om de havde Engeslette? svaredes: Nej. Men, da Jeg derover gjorde Indsigelse i denne begaatte Trolovelse - producerede Fæstemandens Parte: Peder Nielssøn, i Hammernæss - en Atteste fra Hr. Landmaaler Giørup saa Lydende: At Peder Nielssøn Find, boende i Hammernæss-Bøygde, er Eyer af efterfølgende Sletter 1) Shiarakjok 2) Aslakgvottesaje 3) Adolasgieedde 4) Saltjavrag-giedde 5) Øver-Lappo 6) Fuiknjarg 7) Stuoravake, og af bemeldte Sletter skyldsat for foering til 6 Faaer. Bevidner Næssebye 04.10.1779 O. N. Giørup vertefis. Conform med Landmaaler-Protocollen for Østfinmarken bevidner, O. N. Giørup Landmaaler i Østfinmarken, Vadsø 10.08.1780, og i paahør af ovenmeldte Forløftningsmænd tilsagde, at antage Ham, nemlig Sønen paa den halve Deel af disse Engesletter, saalænge Han selv levede, da Han med sin Halve-Søster, efter hans Død fik paa bæste Maade forliiges om disse Engesletters Deeling. Men dersom hans Søn med sin forventende Hustro, ved egen Fliid og Arbejde, varende hans Liv, vilde giøre sig nye Engesletter, hvortil Han meente at være, eftter hans Jords Beskaffenhed, at være god Lejlighed, skulde det altsammen eftter hans Død tilhøre Ham eene og aleene. Eftter alt saadant indsaae Jeg mig ikke forbunden at negte dem Trolovelse og paafølgende Ægtevielse. Hr. Porsanger